Prehľad videí

Videá kategórie: Tae-bo

Úvod do cvičenia Tae-bo
* ** *** **** *****
Tae-bo Intro pre začiatočníkov (20min.)
* ** *** **** *****