Prehľad videí

Videá kategórie: Kick-box

Kick-box (verzia 1, 40min.)
* ** *** **** *****
Kick box aerobic pre začiatočníkov (20min.)
* ** *** **** *****
Kick box aerobic pre pokročilých (40min.)
* ** *** **** *****
Kick box aerobic pre pokročilých (20min.)
* ** *** **** *****
Kick box aerobic pre začiatočníkov (40min.)
* ** *** **** *****
Základné údery v Kick boxe (20min.)
* ** *** **** *****
Úvod do cvičenia Kick box
* ** *** **** *****