Prehľad videí

Videá kategórie: Perfect body

Perfect body pre začiatočníkov (verzia 2, 20min.)
* ** *** **** *****
Perfect body pre začiatočníkov (verzia 1, 40min.)
* ** *** **** *****
Perfect body pre začiatočníkov (verzia 2, 40min.)
* ** *** **** *****
Perfect body pre pokročilých (verzia 1, 40min.)
* ** *** **** *****
Perfect body pre začiatočníkov (verzia 1, 20min.)
* ** *** **** *****
Úvod do cvičenia Perfect body
* ** *** **** *****
Perfect body pre pokročilých (verzia 2, 40min.)
* ** *** **** *****
Perfect body pre pokročilých (verzia 2, 20min.)
* ** *** **** *****
Perfect body pre pokročilých (verzia 1, 20min.)
* ** *** **** *****